درباره ما

اسم سایت ما را می توانید فرست آفن و یا فرست آف تن بخوانید.

First Of Ten برترین جایگاه گوگل است که رسیدن به آن می تواند نقش پررنگی در موفقیت کسب و کار شما ایفا کند، همچنانکه First Often بودن در سئو یعنی بیشتر اوقات و با بیشتر کلمات کلیدی تان اولین باشید.

یافتن این دامنه که اتفاقا هر دو معنایش هدف سایت ما را نشان می دهد، اتفاق جالبی بود و جالبتر می شود اگر نظر شما هم جلب شود و همراهمان باشید.

اینجا هستیم تا تجربیات و آموخته هایمان را در زمینه سئو و طراحی سایت در اختیار شما قرار دهیم و گوش به زنگ باشیم تا از شما بیاموزیم.

تلاش می کنیم هر روز حداقل یک نکته ی جدید را در در بخش فلش کارت سئو بنویسیم تا اگر وقت ندارید مقالات طولانی را بخوانید، با اکتفا به این یکی دو خط، از سئو فاصله نگیرید.

در کنار آموزش، برای خدمات سئو و تولید محتوا هم روی ما حساب کنید.

ضمن اینکه بسیار خوشحال خواهیم شد مطالب شما را هم در سایت منشر کنیم.