CTR چیست؟

CTR یا Click Through Rateیعنی نرخ کلیک صفحات که فاکتور مهمی برای گوگل به حساب می آید.
این عدد نشان می دهد که چند درصد از کاربران تبلیغ را دیدند و روی آن کلیک کردند. یا چند درصد از آنها برروی نتایج صفحه ی گوگل کلیک کرده و به سایت رسیدند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید